O Colexio

Estándar

                      

 

                                                         

 

Anuncios

CALENDARIO ESCOLAR 2012-13

Estándar

calendario[1]

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2012-2013 

EI e EP

As clases comezarán o mércores día 12 de setembro e rematarán o venres día 21 de xuño de 2013.

ESO

Comezo de clases o luns día 17 de setembro e remate o venres 21 de xuño de 2013.

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS

  • NADAL: do 22 de decembro de 2012 ata o 7 de xaneiro de 2013, ambos inclusive.
  • ENTROIDO: 11, 12 e 13 de febreiro de 2013.
  • SEMANA SANTA: desde o 25 de marzo ata o 1 de abril de 2013, ambos inclusive.

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2012-13

Estándar

1187877_14114259[1]

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2012-13

Tras conversacións mantidas con distintos establecementos monfortinos, é moi provable que o prezo actual do material escolar se manteña  de cara ao comezo do curso, xa que algunhas librarías descartan aplicar a suba do IVE de xeito inmediato.

De todos modos,  a listaxe co material escolar básico para curso reprodúcese a continuación, non excluindo algunha modificación, que de producirse sería mínima e da que  informará cada mestre a comezo do curso escolar.

—————————————————————————————————–

MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2012-13

* El material escolar no hace falta que esté marcado con el nombre del niño puesto que como todos traen el mismo es común para todos.

CLASE 3 AÑOS:

– Los libros de todo el curso (marcados con el nombre del niñ@).

– 1 barra grande de pegamento.

– 1 goma grande de Milán nata.

– 2 lápices Staedtler Nº 2.

– 1 caja de pinturas 24 unidades de Plastidecor.

– 1 tijeras escolares con hoja de metal.

– 1 bloc de cartulinas de colores.

– 1 caligrafía Rubio Preescritura 0.

CLASE 4 AÑOS:

– Los libros de todo el curso (marcados con el nombre del niñ@).

– 2 barras grande de pegamento.

– 1 goma grande de Milán nata.

– 3 lápices Staedtler Nº 2.

– 1 caja de pinturas 24 unidades de Plastidecor.

– 1 libreta “cuadrovía Lamela” 8 mm.

CLASE 5 AÑOS:

– Los libros de todo el curso (marcados con el nombre del niñ@).

– 2 barras grande de pegamento.

– 1 goma grande de Milán nata.

– 3 lápices Staedtler Nº 2.

– 1 caja de pinturas 24 unidades de Plastidecor.

– 1 libreta “cuadrovía Lamela” 5 mm.

MATERIAL EDUCACIÓN PRIMARIA

1º E.P:

– Lápiz Staedtler Nº 2.

–  Goma.

– Afilalápices.

– Tijeras punta redonda (en caso de ser zurdo una adecuada).

– 1 caja de pinturas 24 unidades de Plastidecor.

– Pegamento de barra.

– Pinturas de palo gruesas.

– 3 libretas pequeñas de pauta ancha sin anillas (Lengua, Coñecemento e Inglés).

– 1 libreta pequeña cuadriculada de cuadrícula 5 mm. sin anillas (Matemáticas).

– Bloc de dibujo.

– Estuche de bolsa para guardar el material.

– Plastilina (2 tacos y una cajita para guardarla).

– Carpeta tamaño folio.

– Bloc de papel charol de colores variados para trabajos de manualidades.

2º E.P:

– Lápiz Staedtler Nº 2.

–  Goma.

– Afilalápices.

– Tijeras punta redonda (en caso de ser zurdo una adecuada).

– Pegamento de barra.

– Pinturas de palo gruesas.

– Estuche.

– Plastilina (4 tacos y una cajita para guardarla rotulada con su nombre).

– Carpeta tamaño folio con su nombre fuera.

– Tabla de multiplicar.

– Libretas:  3 pequeñas de doble pauta y 1 pequeña de cuadrícula 5 mm.

3º E.P:

– Bloc de dibujo.

– 2 tacos de plastilina.

– 4 libretas pequeñas de dos rayas de alambre (pauta estrecha).

– 2 libretas pequeñas cuadriculadas de alambre.

– Pinturas gordas de madera.

– Bolígrafo azul y rojo, lápiz, regla, tijeras y pegamento de barra.

– 1 recambio de anillas pequeño (Inglés).

– 1 libreta pequeña de pauta estrecha y alambres (Coñecemento).

4º E.P:

– 1 Libreta cuadriculada, lápiz, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, goma, afilalápices, tijeras, pinturas de madera gruesas, regla, transportador,  escuadra o cartabón y  compás (Matemáticas).

– 3 libretas de pauta estrecha (Lingua, Lengua y Religión).

– 1 libreta pequeña de pauta estrecha y alambre (Coñecemento).

– 1 libreta cuadriculada de alambre y 1 recambio de anillas (Inglés).

5º E.P:

– 1 libreta tamaño folio (Coñecemento).

– 1 libreta cuadriculada, regla, compás, escuadra, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz, goma y afilalápices (Matemáticas).

– 1 libreta (Religión/ Alternativa).

– 1 libreta pautada tamaño folio (Gallego).

– 1 libreta de 1 raya tamaño folio y alambre y 1 diccionario de Inglés (Inglés).

– 1 libreta grande de 2 rayas pauta estrecha (Lengua).

– Tijeras, pegamento, rotuladores, témperas y ceras (Plástica).

– Flauta (Música, se comparte la libreta con la materia de Religión/Alternativa).

6º E.P:

– 1 libreta cuadriculada, regla, compás, escuadra, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz, goma y afilalápices (Matemáticas).

– 1 libreta tamaño folio (Coñecemento).

– 1 libreta pautada (Religión y Cidadanía).

– 1 libreta pautada (Gallego).

– 1 libreta tamaño folio de 1 raya y de alambres, diccionario Inglés y 1 paquete de folios (Inglés).

– 1 libreta tamaño folio de 1 raya y alambres, diccionario Lengua Castellana y 1 paquete de folios (Lengua).

– Flauta (Música).

HORARIOS

Estándar

cambio de hora

HORARIO DO CENTRO

O colexio permanecerá aberto entre as 8:30h da mañá e as 19:30h da tarde, cun intervalo para comer entre as 14:00h e as 15:15h durante o que permanecerá pechado.

HORARIO DE CLASES

EI: de 10:00h a 13:30h e de 15:30h a 17:30h.
EP: de 10:00h a 13:30h e de 15:30h a 17:30h.
ESO: de 8:30h a 14:00h e de 16:00h a 17:40h os luns.

CUSTODIA

Mañás: de 8:30h a 9:45h.
Tardes: de 17:35h a 19:30h.

SECRETARÍA

A Secretaría do centro permanecerá aberta todos os días de 9:00h a 14:00h.

Seccións Bilingües

Estándar

 

PLAN BILINGÜE  INGLÉS-ESPAÑOL

CURSO 2012-2013

        Ao longo do curso 2012/2013, a Fundación Educativa Torre de Lemos seguirá a desenvolver o Programa de Mellora da Calidade do Ensino  ampliando o Programa de Seccións Bilingües co que xa contamos en cursos anteriores, de xeito que a práctica totalidade do noso alumnado cursará algunha materia de xeito bilingüe galego/inglés.

         O éxito e a boa acollida acada por esta iniciativa no colexio, lévanos a ampliar a oferta de sección bilingües, que pasaría ,a ser de trece seccións repartidas do seguinte xeito:

• Área de Educación Física en 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º de EP.
• Coñecemento do Medio en 1º, 2º, 3º e 4º de EP.
• Plástica en 5º e 6º de EP
• Tecnoloxía en 2º de ESO.
• Cultura Clásica en 3º de ESO

        As seccións Bilingües  seguen o modelo das Seccións Bilingües Europeas nas que o inglés se utiliza como lingua de aprendizaxe, ademais de que constitúen unha resposta adaptada á diversificación lingüística e cultural de Europa, á intensificación dos intercambios escolares, á participación nos programas educativos europeos e a unha crecente mobilidade profesional.
      Non se trata dun ensino específico do inglés, senón  dun ensino en lingua inglesa na que o inglés chega a ser lingua vehicular e polo tanto,  de aprendizaxe.

   
  
     

Instalaciones

Estándar

INSTALACIÓNS

A Fundación Educativa Torre de Lemos conta cun dos edificios máis emblemáticos da localidade, tanto pola súa ubicación aos pes do Castelo de San Vicente, coma pola labor educativa e de formación que nel se ven desenvolvemendo dende hai case cen anos.

A institución educativa actual érguese sobre as ruinas do antigo convento de San Jacinto no que se formaba a nenas pobres da localidade a comezos do século pasado. Posteroiores remodelacións culminaron coa construcción nos anos sesenta, do edificio novo que, coas súas persianas verdes é visible dende varios kilómetros á redonda.

Na actualidade o edificio segue a manter a súa esencia orixinaria, aínda que o proceso de reformas e adaptación ás necesidades actuais dun centro de enseñanza ven sendo importante nos últimos anos.